Få hjelp med fysiske problemer

Trening fremmer god helse, forbedrer humøret og søvnen, øker energien og reduserer belastninger. Mosjon kan både forebygge en del fysiske lidelser og i mange tilfeller brukes sammen med andre behandlingsformer for å behandle dem.

Fysiske problemer kan ta form av akutte, invalidiserende sykdommer som diabetes og revmatisme, samt hjerte- og karsykdommer. Både fysiske og psykiske lidelser ledsages ofte av søvnproblemer, kroniske smerter og vedvarende utmattelse. Personer med fysiske helseproblemer kan også oppleve psykiske problemer som depresjon og angst.

Hvordan fysiske problemer kan påvirke helsen

Å ha en langvarig fysisk sykdom kan føre til sosial isolasjon, lav selvtillit, stigmatisering og diskriminering. Du kan føle deg sliten, frustrert, bekymret eller stresset, spesielt når du må håndtere smerter. Faktisk viser forskning at personer med langvarige fysiske lidelser har mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle psykiske problemer. Psykiske helseproblemer kan da gjøre det vanskeligere for deg å håndtere din fysiske helsetilstand.

Få støtte

Fysioterapi er en medisinsk behandling som brukes for å gjenopprette funksjonelle bevegelser, som å stå, gå og bevege ulike kroppsdeler. Behandling med fysioterapi kan være en effektiv behandling ved medisinske tilstander eller skader som fører til smerter, bevegelsesforstyrrelser eller begrenset bevegelighet. Ta en titt på nettet og få hjelp og ideer til hvordan du kan hjelpe deg selv.